Từ những năm đầu thế kỉ 20 các phương thức quảng cáo đơn giản và sơ khai bắt đầu ra đời và ngày càng phát triển. Đến nay,quảng cáo đã trở thành 1 ngành nghề mang nét đặc thù riêng biệt với mục đích truyền tải thông điệp thương hiệu đến khách hàng 1 các hiệu quả nhất.

Quảng cáo ngoài trời là một phương pháp hiệu quả với mức chi phi thấp rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mẩu quảng cáo mang yếu tố vui, lạ.

Có thể nói ý tưởng sáng tạo quyết định tính sống còn của 1 mẫu quảng cáo.Một mẫu quảng cáo muốn người tiêu dùng đánh giá tốt  phụ thuộc rất nhiều vào sự đầu tư trí tuệ để tìm ý tưởng thiết kế.

Các ý tưởng thiết kế bảng quảng cáo đều phải đáp ứng công thức  S-M-I-L-E (mỉm cười).Tên công thức này đã phần nào nói lên được các yêu cầu của 1 bảng quảng cáo sáng tạo.

bien-quang-cao-va-y-tuong

S – Simple – đơn giản.

M – Memorable – dễ nhớ.

I – Interesting – gây chú ý.

L – Linked to brand – gắn liền với thương hiệu.

E – Emotional – gây cảm xúc thú vị.

Trong giới quảng cáo sẽ thường được nghe câu “ Hãy cho tôi 1 ý tưởng ,tôi sẽ tạo ra 1 quảng cáo thành công”. Nhưng ý tưởng đó ở đâu ra ?

Câu trả lời ở đây có thể là ở tất cả mọi nơi , mọi thứ đơn giản hằng ngày.Có thể đến từ kinh nghiệm bản thân hay của người khác,trò chuyện cùng nhà thiết kế sản phẩm,các mẫu quảng cáo cũ,nghiên cứu các quảng cáo của đối thủ cạnh tranh.

Các mẫu quảng cao này chỉ phát huy tối đa  khi nó được đặt đúng vị trí,một nơi mà các đối tượng được quảng cáo có thể từ từ đọc hết nội dung truyền tải thay vì chỉ có thể đọc lượt qua khi tham gia giao thông. Đây chính là 1 lỗi điển hình của quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam. Chúng ta đã bỏ qua tính tiếp nhận thông tin của đối tượng quảng cáo khi đang tham gia giao thông.

Có thể thấy sự  tầm quan trọng của một ý tưởng và biển quảng cáo trong trên thị trường kinh doanh khốc liệt này.